Affektfokuserad psykodynamisk terapi

Standard

Affektfokuserad psykodynamisk terapi – Teori, empiri och praktik

img_5456

Författare: Katja Bergsten, Peter Lilliengren, Patrik Lindert, Kristoffer Pettersson, Linda Hellquist, Lasse Almebäck

Förlag: Natur & kultur

Antal sidor: 196

 

Jag läste den här boken för att den tar upp konflikttriangeln, som en modell att jobba med kring känslor. På årets gestaltkurs – Fördjupad personlig utveckling – berättade vår pedagogiska ledare Lars Carlsson lite om konflikttriangeln och hur man kan jobba med den. Den klingade an i mig och väckte direkt något hos mig – jag vill lära mig mer! Här har jag något att hämta!

Författarna kallar våra grundaffekter för “aktiverande affekter”, alltså, de berättar för oss vad som är viktigt för oss och hjälper oss att kommunicera det till andra, grundaffekterna förbereder oss för handling.

Det händer att vi tappar kontakten med grundaffekterna:

“Eftersom ett litet barn i så hög grad är beroende av att upprätthålla det emotionella bandet till den vuxne kommer varje liten störning av samspelet att uppfattas som ett hot. Detta aktiverar en rädsla och/eller skam hos barnet, och om den vuxne då inte förmår att återupprätta kontakten hamnar barnet i en slags prioriteringssituation. Barn i beroendeställning vet dock hur de ska lösa ett sådant hot, en sådan situation, på ett sätt som gör att närheten till den vuxne maximeras, nämligen genom att hålla undan affekten från både den vuxna och sig själv. Det relationella bandet kommer då att prioriteras av barnet, på bekostnad av fullständig affektupplevelse, och affekterna blir efter hand allt mindre tillgängliga. Det resulterar i att barnets affekter med tiden riskerar att bli mer och mer svårtillgängliga, både för barnet själv och för andra. Barnet tappar förmågan att uttrycka affekten när det är nära den vuxne, och på så sätt offrar barnet sin egen upplevelse för att i stället behålla relationen. En affektfobi har då skapats.” (s 46-47)

Författarna beskriver grundkänslorna, enligt Tomkins – hur de uttrycks i ansiktet och vilken funktion de har. De förklarar de maladaptiva affekterna (rädsla, skam, äckel), som avbryter eller begränsar den handlingsberedskap som de adaptiva, aktiverande affekterna (grundkänslorna) ger upphov till. De visar på de försvar vi utvecklar, för att minska obehaget från de hämmande affekterna.

 

Skärmavbild 2017-07-16 kl. 14.50.28

Om allt funkar som det ska, så finns en balans mellan de tre olika hörnen i triangeln. Problem blir det först när den rädsla och/eller skam som grundaffekten väcker blir så svåra att stå ut med att vi blir tvungna att rikta fokus från våra egna behovssignaler och ta till strategier, försvar, för att lindra och minska obehaget.

Ja, det här är ingen lätt sak att beskriva i ett blogginlägg. Men boken är väldigt lättillgänglig och följer ett pedagogiskt upplägg. Och jag vill lära mig än mer om detta, då jag tror att det här är en bra modell för mig att arbeta med min egen affektfobi.

Jag inser vilken nytta jag kan ha av att förstå mig på känslorna, hur de känns och också förstå informationen de ger, så att jag kan uttrycka detta och på så sätt ta ansvar för mig och mina behov. Det är inte så bra att tränga undan och trycka ner känslor, men när det nu ändå händer, så vet jag också – det finns en väg att lära känna dem igen. Den vägen går genom kontakt med någon jag litar på, som kan hjälpa mig att märka hur just jag gör, vilka försvar just jag har mot vilka grundaffekter.

Ja, en hoppfull bok! Den ger hopp om att jag kan återfå kontakten med mina grundkänslor och mina behov, så att jag kan leva ett så autentiskt liv som möjligt utifrån mina förutsättningar.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s